त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी सूचना | || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी सूचना |,