स्नातक तह ३/४ वर्षे प्रथम वर्षको मौका समेत परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने तरिका । त्रि.वि.दर्ता नं.को लागि क्याम्पसमा सम्पर्क गर्नुहोला वा क्याम्पसको फेसबुक पेज अथवा वेब साईटमा हेर्नुहोला । http://202.45.144.19/ || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

स्नातक तह ३/४ वर्षे प्रथम वर्षको मौका समेत परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने तरिका । त्रि.वि.दर्ता नं.को लागि क्याम्पसमा सम्पर्क गर्नुहोला वा क्याम्पसको फेसबुक पेज अथवा वेब साईटमा हेर्नुहोला । http://202.45.144.19/,