एम.बि.एस.प्रथम सेमेष्टरकाे परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना । || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

एम.बि.एस.प्रथम सेमेष्टरकाे परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना ।,