बि.बि.ए र बि.बि.एम.पहिलाे, तेश्राे, पाचाै र साताैं सेमेष्टरकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा सूचना । || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

बि.बि.ए र बि.बि.एम.पहिलाे, तेश्राे, पाचाै र साताैं सेमेष्टरकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा सूचना ।,