बिशेष परीक्षाकाे लागि एम.बि.एस.दाेश्राे र चाैथाे सेमेष्टरकाे लागि सूचना । || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

बिशेष परीक्षाकाे लागि एम.बि.एस.दाेश्राे र चाैथाे सेमेष्टरकाे लागि सूचना ।,