स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको आंशिक र मौका परिक्षा समेतको फारम खुलेको सम्बन्धि सूचना । || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको आंशिक र मौका परिक्षा समेतको फारम खुलेको सम्बन्धि सूचना ।,