Executive Board

 
     
SN Name Designation
1 Tanka Prasad Bhattarai Chiarperson
2 Jeevan Bahadur Thapa Member
3 Nirdosh Khanal Member
4 Tanka Prasad Pantha Member
5 Krishna Bahadur Karki Member Secretary

,